Inspired by my friend Kaimana Barcarse’s experience with a tail-gating moped operator in Hilo. Try singing it to the melody of “Holoholo Ka‘a” for a laugh.

Hanohano wale nā holo mokokika Famous are the motosquito riders
Holo hele ana ma Hawai‘i pae‘āina Traveling everywhere in Hawai‘i
Kohu makika ke kūwō ‘enekini Their engines sound like the din of mosquitos
Ke pi‘i a‘e nā puni minuke As their RPMs rise
 
Hinuhinu wale ka paleupo‘o Their helmets are so shiny
me ka lākeke ‘ele‘ele ‘ili pipi And their black leather jackets
He kalipa laholio na‘e ma ka wāwae But wearing rubber slippers on their feet
Kohu ‘ole me nā Koa Puna So unlike the Koa Puna
 
Noho pū ana nā ipo pili kua The sweethearts ride against the back
Lima pa‘a i ka ‘ōpū kalaiwa Hands firm against the driver’s stomach
Pa‘a pū ka waha i ‘ole ho‘i The mouth is also held closed
Momoni ‘ia kahi pōnalo A fly isn’t swallowed
 
Kā‘alo ka‘a i ka ‘ākau me ka hema Passing cars left and right
Pēlā me nā ho‘ailono ho‘okū And also stop signs
Holo ka‘awili a ‘ike ‘ia auane‘i Riding twisting and turning eventually seen
Pālaha ma ke alanui Flattened on the roadway
 
Ha‘ina ‘ia mai ana ka puana The story is told
Ku‘u mele no nā holo mokokika In my song for the motosquito riders
Kaulana a wiwo‘ole o Hawai‘i nei Famous and fearless of Hawai‘i nei
I ke aka o ke aniani kū To their reflections in the mirror

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top