Ua pae m?ua ‘o M?lia ma Dublin ma ka hola 8 o ke kakahiaka.

Ua pae m?ua ‘o M?lia ma Dublin ma ka hola 8 o ke kakahiaka. He ‘umik?m?ono hola ka l?‘ihi o ka lele ‘ana (he ‘umi hola a hiki i Newark, NJ) a ‘eono hola no ka lele ‘ana i Dublin mai laila mai, ak? he ‘umi hola ka l?‘ihi o ka noho ‘ana ma Newark. Ua ho‘olimalima m?ua i lumi h?kele ma laila no ka ho‘omaha ‘ana, a laila, ua ho‘i akula i ke kahua mokulele. Ua piha loa ka mokulele mai Newark i Dublin, no laila, ua ho‘one‘e ‘ia m?ua i ka m?hele o mua loa o ka mokulele (First Class n? ho‘i!), no laila, ua le‘ale‘a n? ia m?hele o ka huaka‘i.

Ma muli o ka hola a m?ua i hiki mai ai, nui ‘ino n? ka‘a ma ke alanui a ‘ano l?‘ihi n? ke kalaiwa ‘ana i ka h?kele.

‘Ike ‘ia n? h?‘ailona he nui i k?kau ‘ia ma ka ‘?lelo ‘Ailiki ma ke kahua mokulele, me ka ‘?lelo Pekel?ne p?. ‘Ike ‘ia n? h?‘ailona ‘?kuhi no ka po‘e malihini ma n? ‘?lelo ‘elua. Ma ka‘u wala‘au p? ‘ana me ke kanaka n?na i kalaiwa mai i? m?ua i ka h?kele (poina ‘ia ihola kona inoa), ha‘i mai nei ‘o ia i? m?ua ‘a‘ole i lohe nui ‘i ka ‘?lelo ‘Ailiki ma Dublin. K?kau ‘ia n? inoa o n? alanui ma n? ‘?lelo ‘elua (ho‘okau ‘ia ka ‘?lelo ‘Aikiki ma luna o ka ‘?lelo Pelek?ne), a mea mai ke kanaka kalaiwa, p?l? n? mai kona w? ‘?pio. ‘A‘ole ‘o ia ‘?lelo ‘Ailiki, pa‘a n? n? hua‘?lelo ‘Ailiki i? ia a ho‘opuka n? ‘o ia ma k?na ‘?lelo Pelek?ne ‘ana, ‘a‘ole na‘e ‘o ia ‘?lelo ‘Aikiki. I kona mana‘o p?l? n? ka hapanui o ka po‘e o kona w? (60 paha ona makahiki).

He mau k?nela l?ki? ma ka ‘?lelo ‘Ailiki (ma ka ‘?lelo ‘Ailiki, he “Gaeilge” ka inoa o ka ‘?lelo). He k?nela k?w? ma ka ‘?lelo ‘Ailiki kekahi, a ua n?n? ihola m?ua i ka polokalamu k?kala n?hou ma ka ‘?lelo ‘Ailiki a me kekahi polokalamu i ‘ano like me n? “‘‘?pela kopa” ma ‘Amelika. Ma ka polokalamu k?kala n?hou, ‘a‘ole i lohe ‘ia ka ‘?lelo Pelek?ne, a ‘a‘ole i ‘ike ‘ia ka lepe unihi ma lalo o ka papakaumaka. M? na polokalamu ‘?pela kopa, ho‘okau ‘ia n? ka lepe unuhi ma lalo o ka papakaumaka, a lohe ‘ia ka ho‘olaha p?‘oihana ‘?lelo Pelek?ne ma waena o n? polokalamu. Lohe ‘ia n? n? ‘?lelo Pelek?ne p?kole i loko o n? ‘?lelo ma ia mau polokalamu kekahi, ‘o “Give me a break,” “Well…,”a me “By the way…” kekahi o n? ‘?lelo a‘u i lohe ai.

‘A‘ohe ua o Dublin i k?ia l?, mea mai ka mea kalaiwa, he mau l? ua ko k?l? me k?ia pule, ua p?maika‘i m?ua i ka hiki ‘ana mai ma k?ia l? maika‘i.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top