Ua ha‘alele m?ua i? Dublin i k?ia l? no ka hele ‘ana i ke kula ‘o Oideas Gael ma Glen Colm Cille, Co.

Ua ha‘alele m?ua i? Dublin i k?ia l? no ka hele ‘ana i ke kula ‘o Oideas Gael ma Glen Colm Cille, Co. Donegal. ‘Elima hola ka l?‘ihi o ke kalaiwa ‘ana, a ma ka hiki ‘ana mai ua ho‘okipa ‘ia m?ua e ka luna o ke kula, ‘o Liam Ó Cuinneagáin kona inoa. Nui n? kaona li‘ili‘i ma ke ala hele, a nui n? hale nani hou ma ‘? a ma ‘ane‘i. Wahi a Liam, he mau hale w? ho‘omaha n? hale hou no ka po‘e waiwai no Dublin a me Belfast.

Ma ka hola ‘eiwa o ke ahiahi ua hui n? haum?na hou ma ka hale kula ‘o Oideas Gael no ke a‘o ‘ana i ka papahana o ka pule e hiki mai ana. He 45 haum?na ko k?ia pule, a e ho‘oka‘awale ‘ia ana ‘ekolu p?‘ulu haum?na, mai ke k?lana ha‘aha‘a o ka ‘ike no ka ‘?lelo ‘Ailiki, a hiki i ke k?lana ki‘eki‘e no n? haum?na m?kaukau loa. Ho‘omaka ka papa o ka l? ‘ap?p? ma ka hola 2:30, ak?, ma ka Po‘akahi e ho‘omaka ‘ana ka papamanawa ma‘amau o ke kula – mai ka hola 10 a hiki i ka hola 12 ka papa o ke kakahiaka, a mai ka hola 2 a i ka hola 5 ka papa o ka ‘auinala. Wahi a Liam, e k?lele ‘ia ana ka wala‘au ‘ana a me ka lohe ‘ana i ka ‘?lelo ‘Ailiki, ‘a‘ole e n?n? nui ‘ia ana ka pilina‘?lelo a me ka pela ‘ana i k?ia papa. Eia na‘e, hiki i n? haum?na ke wala‘au me n? kumu no ke a‘o ‘ana i ia mau mea.

Ma mua, ma waena, a ma hope o n? papa e loa‘a ana n? ‘ano hanana like ‘ole. Ma hope o ka papa o ka l? ‘ap?p?, e hele mai ana kekahi e a‘o i ka hulahula Ceili, ‘o ia ho‘i, ke ‘ano hulahula i ‘ike ‘ia ma ka h?‘ike “Riverdance” a me “Lord of the Dance.”
Hiki ke ‘ike ‘ia ka moana nui ma ke komohana, a ma kahi o ka hola 10:30 PM i n?po‘o ai ka l?. He l? l?‘ihi loa k?ia (ua ala a‘e m?ua ma ka hola 4 o ke kakahiaka nui, no laila, pono k?ia e hiamoe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top