‘O k?ia ka l? hope o ka papa no ke ao k?lohelohe, a ua hele mai kekahi kumu hou, ‘o John Boyle kona inoa, no ke a‘o ana i? m?kou e pili ana i n? manu ‘Ilelani.

‘O k?ia ka l? hope o ka papa no ke ao k?lohelohe, a ua hele mai kekahi kumu hou, ‘o John Boyle kona inoa, no ke a‘o ana i? m?kou e pili ana i n? manu ‘Ilelani. Ho‘omaka aku nei ‘o ia me ka wehewehe ‘ana i ke ‘ano o n? manu, a pehea e ‘ike ai i ka ‘oko‘a ma waena o kekahi mau l?hui manu. Ma hope o k?na ha‘i‘?lelo p?kole, ua uhaele aku m?kou i “Rocky Point,” he lae ma ke komohana loa o ke kalana ‘o Co. Donegal. ‘A‘ole i ‘ike ‘o John i ka inoa ‘Ailiki no ia wahi, a ‘a‘ole au i ‘ike ma ka palapala ‘?ina ma ke kula. Waiho ‘ia aku nei ko m?kou mau ka‘a ma kekahi hale, a hele w?wae m?kou ‘elua paha mile ma luna o ka n?ele a hiki i Rocky Point no ka n?n? ‘ana i n? manu o laila. ‘A‘ole na‘e i ‘ike ‘ia kekahi manu a m?kou i ‘ike ‘ole ai ma kahi o ke kula. ‘O k?ia paha ka l? nani loa o k? m?ua noho ‘ana ma Glen Colm Cille, ua p? mehana mai ka l?, a ‘a‘ohe ua.

Ua hele p? m?ua me kekahi k?ne no ka ‘ao‘ao hema o ‘Ilelani, ‘o Michael Collins kona inoa. ‘O ia ka inoa o kekahi kanaka kaulana ma ‘Ilelani, a p?‘iwa maoli n? m?ua i ka lohe ‘ana ‘o ko m?ua hoapapa ka ‘ohana keiki o ia Michael Collins kaulana. ‘O kona ‘anakala kekahi o n? alaka‘i o ke kaua k?‘oko‘a o ‘Ilelani ma kahi o ka makahiki 1921. Ua pepehi ‘ia kona ‘anakala e n? koa Pelek?ne ma mua o ke ho‘okumu ‘ia o ka Lepupalika ‘o ‘Ilelani ma ka makahiki 1921, ak? na‘e, ho‘oh?likelike ‘ia ‘o Michael Collins me Keoki Wakinekona ma ‘Amelika.

Ua luhi maoli n? au ma hope o ka huaka‘i, a ua noho wale n? au ma ka hale i k?ia ahiahi no ka n?‘ana ‘ana i n? ha‘awina ‘?lelo ‘Ailiki o k?l? pule aku nei. ‘Oiai e ha‘alele ana kekahi o ko M?lia mau hoa i ka l? ‘ap?p?, ‘o Marie Pierre kona inoa (no Palani mai ‘o ia), e hele ana l?ua i Biddy’s i k?ia p? no ka ho‘olohe ‘ana i ka po‘e ho‘okani pila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top