Ua ho‘i m?ua ‘o M?lia i Dublin i k?ia l?, a kau m?ua ma luna o ke ka‘a ‘?hua no ka hele hou ‘ana i Temple Bar.

Ua ho‘i m?ua ‘o M?lia i Dublin i k?ia l?, a kau m?ua ma luna o ke ka‘a ‘?hua no ka hele hou ‘ana i Temple Bar. I ka l? ‘ap?p?, e kau ana m?ua ma luna o ka mokulele no ka lele ‘ana i Newark, a e noho ana m?ua ‘elua l? ma Philadelpha no ke kipa ‘ana aku i ko‘u mau ‘anak?, ‘anakala, a me n? hoah?nau he nui. ‘O k?ia ana ka mokuna hope a‘u e k?kau ana no k?ia puke mo‘omana‘o; e k?kau paha au i kekahi pepa pela mana‘o no ka huaka‘i ma hope.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top