Hiki ke heluhelu ‘ia ka‘u mau mokuna a pau i k?kau ai ma ke k?mi ‘ana i n? loulou ma ka ‘alemanaka ma ka ‘ao‘ao ‘?kau o k?ia palapala.

Hiki ke heluhelu ‘ia ka‘u mau mokuna a pau i k?kau ai ma ke k?mi ‘ana i n? loulou ma ka ‘alemanaka ma ka ‘ao‘ao ‘?kau o k?ia palapala.

Ua ho‘ouka ‘ia n? ki‘i a pau a m?ua ‘o M?lia i pa‘i ai ma ‘Ilelani. E koho i n? loukou “Ki‘i” ma ka ‘ao‘ao ‘?kau, ma lalo o ka ‘alemanaka. Ho‘oka‘awale ‘ia n? ki‘i ma ‘ekolu p?‘ulu – n? ki‘i i pa‘i ‘ia ma Dublin, Glen Colm Cille, a me Sligo. E nanea.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top