‘O k?ia ka l? mua i piha i n? papa.

‘O k?ia ka l? mua i piha i n? papa. ‘Ekolu hola o ka papa o ke kakahiaka, a ‘elua hola o ka papa ‘auinal?. Nui ‘ino n? analua a m?kou i a‘o ai ma ka papa, a ua komo kekahi o n? haum?na i ho‘?‘o mua i ke k?lana ‘elua, ak?, ‘a‘ole l?ua i m?kaukau no ia k?lana. No laila, ‘ewalu m?kou i k?ia manawa. Nui n? n? ‘ikioma a m?kou i a‘o ai, a me n? hua‘?lelo hou kekahi. Wikiwiki n? ho‘i ke ‘ano o ke a‘o ‘ana, a ‘a‘ole i pa‘a pono n? ha‘awina ia‘u, e like me n? ha‘awina a m?kou i a‘o ai i nehinei.

‘O ka pela a me ka puana ka pilikia nui o ka hapanui o n? haum?na, a p?l? p? n? ho‘i e pilikia ai au.

No Cork ke kumu, a wahi ?na, ‘oko‘a ka puana ‘ana o n? woela a me n? koneka he nui ma laila. He palauahae ‘oko‘a ko Ulster, a ‘o ia ke ‘ano o ka palauahae ma Glen Colm Cille nei. I kekahi manawa puana hewa ‘o ia ma ke ‘ano o ko Cork, a ho‘opololei ‘o ia i? ia iho, ak?, he mea ia e huikau ai n? haum?na. He palauahae dialect ‘oko‘a ko ‘Ilelani Hema kekahi, no laila, ‘ekolu palauahae nui o k?ia aupuni. Ma ka‘u wala‘au p? ‘ana me kekahi o n? haum?na, ho‘opololei mau ‘ia k? l?ua puana ‘ana e ko ‘ane‘i, a ukiuki l?ua i ka holomua ‘ole o k? l?ua ‘?lelo ‘Ailiki ‘ana ma muli o ka ‘oko‘a o ka puana ‘ana. Loa‘a n? kekahi ‘?lelo ‘Ailiki “k?helu” i k?ko‘o ‘ia e ke aupuni, a ho‘ohana ‘ia k?ia ‘?lelo ma n? k?nela l?ki? a k?w? i k?ko‘o ‘ia e ke aupuni, ak?, makemake ka po‘e o n? wahi like ‘ole e m?lama i ke ‘ano o ka ‘?lelo a k? l?kou mau k?puna, a ‘a‘ole l?kou makemake e loli ke ‘ano o ka puana ‘ana.

Ha‘i ‘ia aku nei au ua hele kekahi o n? kumu o k?ia kula i kekahi kula Gaelscoileanna mai kona w? kamali‘i a hiki i ka puka ‘ana mai ke kula ki‘eki‘e. E huli ana au i? ia i ka l? ‘ap?p? me ke noi e n?nauele aku au i? ia no ke ‘ano o ka hele ‘ana i ia ‘ano kula.

Ma ka hola 8:30 o ke ahiahi ua hele w?wae m?kou ma ke aw?wa o Glen Colm Cille no ka n?n? ‘ana i kekahi mau h? a me n? ki‘i p?haku i k?kulu ‘ia ma mua o ka hiki ‘ana mai o ka po‘e kalikiano, a me kekahi mau hale pule kalikiano kekahi. ‘Elua paha mile ka l?‘ihi o ka hele w?wae ‘ana, a ‘akahi n? au a ho‘i mai i ka hale. ‘O ka hola ‘umik?m?kahi k?ia, a pono au e ho‘opa‘a ha‘awina ma mua o ka hiamoe ‘ana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top