Ua ho‘omau m?kou i ke a‘o ‘ana i n? analua hou i k?ia l?.

Ua ho‘omau m?kou i ke a‘o ‘ana i n? analua hou i k?ia l?. ‘A‘ole nui n? hua‘?lelo a m?kou e a‘o ana, ak?, nui n? n? analua. Hoihoi n? ke ‘ano o n? ha‘awina ho‘oma‘ama‘a i loko o ka papa; nui ka wala‘au ‘ana o n? haum?na ma waena o m?kou, a loa‘a n? n? p?‘ani no ka ho‘oma‘ama‘a ‘ana. Mau ke k?lele ‘ia o ka puana ‘ana a me ka ho‘olohe ‘ana, ak?, ‘ike au i kekahi o n? analua o ka pilina‘?lelo. E k?kau paha au no k?ia i k?ia hopenapule. E hui ana m?kou ma ka lumi nui o ke kula i k?ia p? no ke a‘o ‘ana i kekahi mau mele ‘Ailiki. ‘A‘ole m?ua i hele i ka hale inu pia i k?ia pule ma muli o ka nui o ka ho‘opa‘a ha‘awina. Wahi a ka lohe, he l? maika‘i ka Po‘akolu no ka hele ‘ana i Biddy’s (he hale inu pia kaulana o k?ia ‘?ina) a me ka ho‘olohe ‘ana i ka po‘e ho‘okani pila kaulana o ‘Ilelani. I laila ana n? m?ua e hele ai i ka l? ‘ap?p?.

Ua wala‘au au me k? m?ua kumu, ‘o Etna kona inoa, ma ka w? ho‘omalolo i k?ia l?; i kona w? ‘?pio he haum?na ‘o ia ma kekahi o n? kula kaiapuni ‘Ailiki, a he kumu kula ha‘aha‘a ‘o ia ma kekahi kula kaiapuni ‘? a‘e i k?ia manawa. ‘Ano like n? kekahi o n? pilikia o ia mau kula me ka pilikia o n? kula kaiapuni Hawai‘i. Nui ka makemake o n? m?kua e hele n? keiki a l?kou i ia mau kula, eia na‘e, ‘a‘ole l?kou ‘?lelo ‘Ailiki (ka hapanui), a ‘a‘ohe o l?kou ‘i‘ini e a‘o. Me he mea l?, nui n? p?hana hoihoi o n? kula ma ka papahana kaiapuni ‘Ailiki i loa‘a ‘ole ma n? kula ‘?lelo Pelek?ne, a ‘o ia kekahi kumu e makemake nui ai n? m?kua e ho‘ouna i n? keiki i ia mau kula. ‘A‘ole i maika‘i loa n? puke a me n? ha‘awina ma ka ‘?lelo ‘Ailiki, a ‘ano kahiko ka hapanui kekahi. Ho‘om?kaukau nui n? kumu i k? l?kou mau ha‘awina no ke a‘o ‘ana ma ka papa. Wahi a Etna, he pae ki‘eki‘e ka ‘?lelo ‘Ailiki ma n? puke ha‘awina i h?‘awi ‘ia i? l?kou, a ‘oiai ‘o ka ‘?lelo ‘Ailkiki ka ‘?lelo ‘elua o ka hapanui o n? haum?na, ‘a‘ole l?kou m?kaukau no ka heluhelu ‘ana i ia mau puke ha‘awina.

No Etna, ‘a‘ole he mea nui ke a‘o ‘ana ma kekahi kula kaiapuni ‘Ailiki. Na ke ke‘ena ho‘ona‘auao o ke aupuni e koho i kahi ?na e a‘o ai. In? ha‘i ‘ia ‘o ia e a‘o ma kekahi kula ‘?lelo Pelek?ne, e hele aku n? ‘o ia e a‘o i laila, a e ha‘alele ‘o ia i ka papahana kaiapuni ‘Ailiki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top