Po‘akolu, 3 Iulai, 2002

Ua maʻi hou au i kēia lā, no laila, ʻaʻole au i hele pū me ka papa. Wahi a Mālia, he mau hē hou wale nō kā lākou i ʻike ai, me ka walaʻau pū ʻana i kekahi mau mea no nā nāele.

Ma ke ahiahi, ua mālama ʻia he ʻaha mele maikaʻi loa ma ke kula nei. Ua hele mai ʻekolu kanaka: he kāne hoʻokani kikā, he ʻelemakule hoʻokani waiolina, a he kaikamahine (15 wale nō paha ona makahiki) hoʻokani koliana. Nui ka maikaʻi o kā lākou hoʻokani ʻana. Paʻakikī maoli nō ka leo alakaʻi o kekahi o nā mele a lākou i hoʻokani ai, akā, hoʻokani pū ʻia e ke kanaka hoʻokani waiolina a me ke kaikamahine hoʻokani koliana me ka ʻeleu loa a me ka hewa ʻole. He kākoʻo wale nō ke ʻano o ke kanaka hoʻokani kikā, me ke koekoe ʻana i nā hualau ma ke kikā. Hīmeni pū akula ʻo ia i kekahi mau mele hoʻoipoipo kekahi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top