Ua ma‘i hou au i k?ia l?, no laila, ‘a‘ole au i hele p? me ka papa.

Ua ma‘i hou au i k?ia l?, no laila, ‘a‘ole au i hele p? me ka papa. Wahi a M?lia, he mau h? hou wale n? k? l?kou i ‘ike ai, me ka wala‘au p? ‘ana i kekahi mau mea no n? n?ele.

Ma ke ahiahi, ua m?lama ‘ia he ‘aha mele maika‘i loa ma ke kula nei. Ua hele mai ‘ekolu kanaka: he k?ne ho‘okani kik?, he ‘elemakule ho‘okani waiolina, a he kaikamahine (15 wale n? paha ona makahiki) ho‘okani koliana. Nui ka maika‘i o k? l?kou ho‘okani ‘ana. Pa‘akik? maoli n? ka leo alaka‘i o kekahi o n? mele a l?kou i ho‘okani ai, ak?, ho‘okani p? ‘ia e ke kanaka ho‘okani waiolina a me ke kaikamahine ho‘okani koliana me ka ‘eleu loa a me ka hewa ‘ole. He k?ko‘o wale n? ke ‘ano o ke kanaka ho‘okani kik?, me ke koekoe ‘ana i n? hualau ma ke kik?. H?meni p? akula ‘o ia i kekahi mau mele ho‘oipoipo kekahi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top