Ua ho‘omaka n? papa hou ma ka ‘auinal?, a ‘elua wale n? hola ka l?‘ihi.

Ua ho‘omaka n? papa hou ma ka ‘auinal?, a ‘elua wale n? hola ka l?‘ihi. Ma ke kakahiaka, ua ha‘i ‘ia mai m?ua ‘a‘ole e loa‘a ana ka papa k?lana ‘elua, no ka mea, nui ‘ino n? haum?na i loa‘a ‘ole kekahi ‘ike no ka ‘?lelo ‘Ailiki. No laila, e loa‘a ana ‘elua papa k?lana ha‘aha‘a loa, a e pono ana paha m?ua e komo hou i loko o ia papa ho‘okahi a m?ua i komo ai ‘elua pule aku nei. Ak? na‘e, ua lawa n? n? haum?na no ka m?lama ‘ana i ka papa no n? haum?na i hele mua i ka papa ‘?lelo ‘Ailiki. ‘O ka n?‘ana wale n? k? m?kou i hana ai i k?ia l?.

Nui n? n? haum?na i hele mai Wisconsin mai; he mau haum?na k?ia na kekahi kumu ma ke kulanui o Wisconsin ma Milwaukee. Wahi a ka lohe, he m?naleo ‘?lelo ‘Ailiki ‘o ia, no laila, e huli ana au i? ia i ka l? ‘ap?p?, me ke noi e n?nauele aku au i? ia no k?ia puke mo‘omana‘o.

Ua mana‘o m?ua ‘o M?lia e hele i Biddy’s i k?ia p? no ka ho‘olohe ‘ana i? Paddy m?, ak?, he ua nui n? ko k?ia p?, a ‘a‘ohe ka‘a e kau ai, no laila, ua ho‘omaha wale n? m?ua ma ka hale, me ka ho‘opa‘a p? ‘ana i n? ha‘awina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top