Ua nui ka maika‘i o ka ‘aha mele i ka p? nei.

Ua nui ka maika‘i o ka ‘aha mele i ka p? nei. Ua h?meni a ho‘okani kik? ‘o Paddy me kekahi mau k?naka ho‘okani waiolina, he ho‘okani banjo, he wahine a he k?ne h?meni “sean nos.” He ‘ano h?meni kahiko ka “sean nos” i h?meni ‘ia me ke k?ko‘o ‘ole ‘ia e n? pila, a ‘o “kaila kahiko” ka mana‘o o “sean nos” ma ka ‘?lelo ‘Ailiki. Ma ka ‘?lelo ‘Ailiki kekahi o n? mele, a ma ka ‘?lelo Pelek?ne kekahi mau mele ‘? a‘e.

Ma hope o ka papa o ke kakahiaka, ua h?l?wai p? au me kekahi polopeka ‘?lelo ‘Ailiki e noho ana ma Milwaukee, ‘o John Gleason kona inoa, a no Dublin mai ‘o ia. He m?naleo ‘?lelo ‘Ailiki kona makuahine, a i kona w? ‘?pio, ua wala‘au n? kona makuahine i? ia ma ka ‘?lelo ‘Ailiki. ‘A‘ole na‘e i kauoha ‘ia ‘o ia e ‘?lelo ‘Ailiki; ua nanea wale n? ‘o ia i ka ‘?lelo, a ha‘aheo ‘o ia i kona m?kaukau ma ka ‘?lelo.

Ua pau ka hele kula ‘ana ma hope o ka piha ‘ana o n? makahiki he 14 i? ia. Ma hope o ka puka ‘ana, ho‘omaka ‘o ia a hana ma ka hale hana pia ‘o Guinness. ‘A‘ole ‘o ia i hau‘oli loa i ka hana, ak?, he k?lana hana maika‘i ia, a ua lawa ‘o ia i ke k?l? i uku ‘ia. Ua ho‘oku‘u ‘ia n? ‘?pio ‘elua manawa o ka pule in? hoihoi l?kou i n? papa ho‘onui ‘ike, a p?l? k?na i hana ai a loa‘a i? ia kona k?kel? h?‘oia (ua like ia palapala me ka palapala i h?‘awi ‘ia i n? haum?na e puka ana ma n? kula ki‘eki‘e ma ‘Amelika). ‘O ka mea kupanaha loa, ua noho ‘o ia no n? h?‘ike ma n? ‘?lelo ‘elua – ka ‘?lelo Pelek?ne a me ka ‘?lelo ‘Ailiki. ‘O ka ma‘amau, noho n? haum?na no n? h?‘ike ma ho‘okahi wale n? ‘?lelo. I kekahi w? ua ma‘i loa ‘o ia, a kauoha ‘ia ‘o ia e ke kauka ‘a‘ole e inu pia a lama no ‘ekolu mahina. Pa‘akik? maoli no k?ia, no laila, ua koho ‘o ia e komo i kekahi papa ho‘oikaika ‘?lelo ‘Ailiki ma Dublin. P?l? ‘o ia i launa mua ai me Liam Ó Cuinneagáin, a p?l? n? ho‘i i ulu hou a‘e ai kona aloha no ka ‘?lelo (ma kahi o ka makahiki 1977 k?ia). Ma kahi o ia w? ua ho‘oku‘u ‘ia ka po‘e he nui ma Guinness, a ua koho ‘o ia e ne‘e l?ua ‘o k?na wahine i Milwaukee, kahi i h?nau ‘ia ai k?na wahine. Ua ‘imi ‘o ia i mau k?kel? ma ka ho‘oka‘a‘ike (BA), ka m?‘aukala (MA) a me ka ho‘opa‘a ki‘i‘oni‘oni (MFA). Ua ho‘omaka ‘o ia e a‘o i n? papa ‘?lelo ‘Ailiki ma ke ‘ano he papa kaiaulu ma ke ahiahi, a ma hope, ua a‘o ‘o ia i n? papa ‘?lelo ‘Ailiki (makahiki mua a ‘elua), ma ke kulanui (ma kahi o ka makahiki 1985 k?ia). Ma kahi o ia w?, ua ho‘omaka ‘o ia e ho‘ol?l? i n? huaka‘i i ‘Ilelani no ka po‘e i hoihoi i ka ‘?lelo ‘Ailiki a me n? ha‘awina Celtic. Ho‘?‘o ‘o ia e hele i ‘Ilelani i k?l? me k?ia kauwela, me ka lawe p? ‘ana i n? haum?na.

Ua k?kua ‘o ia i ka ho‘okumu ‘ia o ke Kikowaena Ha‘awina Celtic ma ke Kulanui o Wisconsin ma Milwaukee. ‘Elua ‘ano palapala h?‘oia i h?‘awi ‘ia e ia kikowaena – he ala ‘?lelo ‘Ailiki kekahi, a he ala mo‘omeheu kekahi. In? koho ka haum?na i ke ala ‘?lelo ‘Ailiki, pono e pau n? makahiki ‘elua o ka ‘?lelo i ka hele ‘ia, me ke komo ‘ana i kekahi mau papa ha‘awina Celtic ma ka pae makahiki ‘ekolu a ‘eh? paha. No n? haum?na e ‘imi ana i ka palapala ma ke ala mo‘omeheu, pono ho‘okahi wale n? makahiki o ka ‘?lelo ‘Ailiki. Makemake ‘o ia e ho‘okumu ‘ia he papahana BA a MA paha, ak?, ‘a‘ole i k?ko‘o ‘ia ia mana‘o e kekahi o n? l?l? o ka papa alaka‘i o ka ‘?naehana kulanui o Wisconsin, no laila, ‘a‘ole e puka ana. ‘?lelo ‘o ia e pili ana i ke kulanui ma Milwaukee a me ke kulanui ma Madison, a me ke ‘ano o k?na i wehewehe ai no ka hakak? ‘ana, ua like n? ke ‘ano o ka pilikia me ka pilikia ma waena o n? kulanui ma Hilo a me M?noa. ‘Oi aku ka nui o ke kulanui ma Madison, a ma laila e noho ai ka pelekikena o ka ‘?naehana kulanui ma Wisconsin a me ka papa alaka‘i o ka ‘?naehana.

Nui ko John hoihoi i ka lohe ‘ana e pili ana i k? k?kou mau papahana ‘?lelo Hawai‘i, a ahuwale ka like o kekahi o n? polokalamu me n? polokalamu ho‘?la ‘?lelo ‘Ailiki ma ‘Ilelani. Ua lohe ‘o ia e pili ana i ka ‘aha ha‘awina Celtic e m?lama ‘ia ana ma Hawai‘i ma Pepeluali, a in? loa‘a ke k?l? i kona ke‘ena, makemake ‘o ia e hele.

Ke m?lama ‘ia nei he p?‘ina hulahula Ceili ma ke kikowaena kaona ma Glen Colm Cille i k?ia p?, ak?, nui ko m?ua luhi, a ua koho au e noho ma ka hale a kikokiko e pili ana i ka hui ‘ana me John Gleason. ‘O ka l? ‘ap?p? (he Po‘alima) ka l? hope o k? m?ua mau papa ma Oideas Gael, a laila, e ha‘alele ana m?ua no Co. Sligo. ‘Ano kaumaha au i ka ha‘alele ‘ana i k?ia wahi, ak?, he l?‘ihi n? k?ia huaka‘i, a ha‘o ‘ia n? keiki a me n? hoa ma Hilo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top