Me he mea l? ua hele a ma‘a ko m?ua mau kino i ka noho ‘ana ma ‘Ilelani nei; ua hiamoe m?ua a hiki i ka hola 9 o ke kakahiaka.

Me he mea l? ua hele a ma‘a ko m?ua mau kino i ka noho ‘ana ma ‘Ilelani nei; ua hiamoe m?ua a hiki i ka hola 9 o ke kakahiaka. Nui k? m?ua wala‘au p? ‘ana me n? haum?na ‘? a‘e i k?ia l?, ma ka hale a m?ua e noho ana a ma ke kula kekahi. He kanah?k?m?lima haum?na o ke kula i k?ia pule, a ma ka ho‘oka‘awale ‘ana i n? p?‘ulu haum?na, ‘eono wale n? m?kou ma ke k?lana ha‘aha‘a. Nui n? n? haum?na i hiki ke ‘?lelo ‘Ailiki i k?ia pule, a aia l?kou ma ke k?lana ‘elua a me ke k?lana ‘ekolu.

‘Elua wale n? hola o ka papa i k?ia l?, a ua ho‘omaka m?kou me ke a‘o ‘ana i n? ‘ikioma ma‘alahi, me n? n?nau a me n? pane e lohe pinepine ‘ia – “‘o wai kou inoa?, ” “pehea ‘oe?” a p?l? aku. ‘A‘ole m?kou i ‘ike i ka pela ‘ana i k? m?kou i a‘o ai a hiki i ka pau ‘ana o ka papa. Wahi a ke kumu, makemake l?kou e k?lele ma ka puana ‘ana a me ka lohe ‘ana i ka ‘?lelo, ‘a‘ole ma ka pilina‘?lelo a me ka pela ‘ana. ‘A‘ole ma‘alahi ka pela ‘ana i n? hua‘?lelo ‘Ailiki, nui n? koneka i pela ‘ia, ak?, ‘a‘ole i puana ‘ia, a p?l? p? n? ho‘i kekahi o n? woela. A nui n? k?‘? lula kekahi. Ma kekahi mau hua‘?lelo, like ka puana ‘ia o ka “bh” me ka “w” haole, i kekahi manawa me ka “v” haole, a i kekahi manawa ‘a‘ole i puana ‘ia. ‘O “bainne” ka hua‘?lelo ‘Ailiki no ka wai?, ak?, ‘a‘ole i puana ‘ia ka “i”, a like ka puana ‘ia o n? “n” me ka “ñ” paniolo. Wahi a kekahi haum?na, he hapa Yiddish a he hapa Klingon ke ‘ano o ka puana ‘ia o ka ‘?lelo ‘Ailiki.

‘Ano nui n? k? m?kou i a‘o ai ma ka ‘elua wale n? hola, ak?, pono m?ua e ho‘oma‘ama‘a. Ma ka hola 8:30 e hui ana m?kou n? haum?na ma ka lumi nui o ke kula no ke a‘o ‘ana i ka hulahula Ceili.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top