I ka p? nei, ua hele aku nei m?kou, n? haum?na o ka papa k?lana ‘ekahi, i ke “kolo hale inu pia” (he “pub crawl” i ko k?ia ‘?ina).

I ka p? nei, ua hele aku nei m?kou, n? haum?na o ka papa k?lana ‘ekahi, i ke “kolo hale inu pia” (he “pub crawl” i ko k?ia ‘?ina). ‘O ka pololei, ho‘omaka ka po‘e ma kekahi ‘ao‘ao o ke kaona, a inu l?kou me k?l? me k?ia hale inu pia a pani ‘ia ka hale inu hope loa o ke kaona. Eia na‘e, ua noho m?ua ‘o M?lia me l?kou no ka inu ‘ana i ka ho‘okahi wale n? Guinness ma Biddy’s, a laila, ‘o ka ho‘i ihola n? ia o m?ua i ka hale. Ma laila, ua nui ka‘u wala‘au p? ‘ana me kekahi o n? kumu ‘?lelo ‘Ailiki o Oideas Gael, ‘o Rionna kona inoa.

‘A‘ole i hele ‘o Rionna i kekahi kula kaiapuni ‘?lelo ‘Ailiki ma kona w? ‘?pio, no ka mea, ‘a‘ole i loa‘a ia ‘ano kula ma kahi kokoke i kona kaona i noho ai. Ak? na‘e, ho‘omaka ke a‘o ‘ana i ka ‘?lelo ‘Ailiki ma n? kula ‘?lelo Pelek?ne ma ka papa ‘eh?. ‘A‘ole au i ho‘omaopopo i k? Kauka Tina Hickey ‘?lelo ‘ano no k?ia, no laila, n?ele aku au i? ia in? p?l? n? kula ‘?lelo Pelek?ne a pau o ‘Ilelani, a ‘ae maila ‘o ia. I kona mana‘o, ‘o ia ke kumu o ka n?waliwali o n? papahana ‘?lelo ‘Ailiki ma n? kulanui. Loa‘a n? papahana i a‘o ‘ia ma loko o ka ‘?lelo ‘Ailiki, ak?, ‘a‘ole i ikaika n? polokalamu no ke a‘o ‘ana i ka ‘?lelo ‘Ailiki k?lana ha‘aha‘a, no ka mea, m?kaukau n? haum?na ma ka ‘?lelo ‘Ailiki. E pono ana au e h?‘oia i k?ia ma ka‘u wala‘au hou ‘ana me Liam i ka l? ‘ap?p?. ‘O kekahi mea hoihoi ?na i ha‘i mai ai, e m?lama ‘ia ana kekahi ‘aha ha‘awina Celtic ma Hawai‘i ma Pepeluali o ka makahiki 2003. ‘A‘ole ‘o ia ‘ike ‘o ka mokupuni hea kahi e m?lama ‘ia ana ka ‘aha, ak?, e leka uila mai ana ‘o ia ia‘u ke ‘ike ‘o ia.

‘Oiai ‘a‘ohe papa o k?ia l?, a ‘o ko‘u l? piha makahiki k?ia, ua koho m?ua ‘o M?lia e holoholo ka‘a me kekahi hoapapa ma ‘? ma ‘ane‘i ma Co. Donegal. ‘Eono paha hola ke kalaiwa ‘ana, me ka noho p?kole ‘ana me n? kaona li‘ili‘i a m?kou i ‘ike ai. Wahi a ka lohe, e loa‘a ana kekahi ho‘olaule‘a nui ma ke kaona ‘o Donegal, ak?, ma k? m?kou hiki ‘ana aku i laila, ua like ka nui o ka ho‘olaule‘a me n? “m?keke ‘uku” ma Hawai‘i.

‘A‘ole i pau ka puke “Fading Voices: Has Irish a Future?” i ka heluhelu ‘ia; ‘o ia ana ka‘u i k?ia p?. I ka l? ‘ap?p?, ho‘omaka n? papa o ka pule ‘elua. ‘A‘ole e komo ana m?ua ‘o M?lia i ka papa ‘?lelo i k?ia pule; nui n? mea e ho‘oma‘ama‘a ai, no laila, e komo ana m?ua i ka papa no ke ao k?lohelohe a me ka mo‘omeheu o ka po‘e ‘Ailiki o k?ia ‘?ina. A laila, ma ka pule ‘ekolu, e komo ana m?ua i ka papa k?lana ‘elua.

Ma ka‘u n?n? hou ‘ana i k? m?kou i a‘o ai i k?ia pule, like paha ka nui o n? analua pilina‘?lelo me k? k?kou e a‘o ai ma ke kau mua o n? papa ‘?lelo Hawai‘i ma ke kulanui o Hawai‘i ma Hilo, ak?, ‘a‘ole i like ka nui o n? hua‘?lelo, a ‘a‘ole i pa‘a pono n? analua i n? haum?na. ‘O kekahi pilikia, nui ‘ino n? k?‘? lula, a loli nui ka pela ‘ana o n? hua‘?lelo. E k?kau hou au no ia kumuhana i ka l? ‘ap?p?.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top